RATING co to jest
Definicja Rating oznacza: Ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek.

Czy przydatne?

Co to jest Rating

Definicja: Ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowiązań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości i analizy wszystkich typów ryzyka związanego z zakupem tych papierów

Czym jest Rating znaczenie w Słownik R .