PIENIĘŻNEJ POLITYKI RADA co to jest
Definicja Rada Polityki Pieniężnej oznacza: Jeden z organów Narodowego Banku Polskiego; w jej skład.

Czy przydatne?

Co to jest Rada Polityki Pieniężnej

Definicja: Jeden z organów Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes NBP. Zadaniem Porady Polityki Pieniężnej jest prowadzenie polityki pieniążnej (monetarnej); Porada określa wysokość fundamentalnych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku, rezerwę obowiązkową; zatwierdza plan finansowy banku centralnego i sprawozdanie z jego działalności

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej znaczenie w Słownik R .