PIENIĘŻNYCH PRZEPŁYWÓW co to jest
Definicja Rachunek przepływów pieniężnych oznacza: Kolekcja wpływów i wypływów pieniężnych, jakie.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek przepływów pieniężnych

Definicja: Kolekcja wpływów i wypływów pieniężnych, jakie miały miejsce w spółce w ustalonym okresie sprawozdawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się w celu oceny sytuacji płynnościowej spółki, na jego podstawie można określić efektywność spółki w ściąganiu należności pieniężnych i jej umiejętność do regulowania zobowiązań pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest zazwyczaj dzielony na przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności inwestycyjnej i przepływy z działalności finansowej

Czym jest Rachunek przepływów znaczenie w Słownik R .