BIEŻĄCY RACHUNEK co to jest
Definicja Rachunek bieżący oznacza: Część bilansu płatniczego, która znaczy sumę wartości zamiany.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek bieżący

Definicja: Część bilansu płatniczego, która znaczy sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans handlowy, bilans handlowy usług, dywidendy i odsetki od kredytów (lecz nie raty przy spłacie kredytów) i transfery nieodpłatne (na przykład pomoc zagraniczna)

Czym jest Rachunek bieżący znaczenie w Słownik R .