POBORU PRAWO co to jest
Definicja Prawo poboru (PP) oznacza: Prawo pierwszeństwa zakupu akcji emitowanych poprzez spółkę.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo poboru (PP)

Definicja: Prawo pierwszeństwa zakupu akcji emitowanych poprzez spółkę zwiększającą pieniądze akcyjny przypadające z mocy prawa jej dotychczasowym akcjonariuszom. Prawo poboru jest zbywalne; akcjonariusze nie planujący objęcia akcji nowej emisji mogą sprzedać prawo poboru na giełdzie innym podmiotom zainteresowanym nabyciem emitowanych akcji firmy

Czym jest Prawo poboru (PP znaczenie w Słownik P .