POSTĘP TECHNICZNY co to jest
Definicja POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY oznacza: Postęp techniczny i organizacyjny znaczy, że.

Czy przydatne?

Co to jest POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY

Definicja: Postęp techniczny i organizacyjny znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji. Innymi słowy, jest w stanie zwiększyć efektywność zastosowania tych czynników. Postęp techniczny i organizacyjny wynika z kilku przyczyn: • nowych wynalazków naukowo-technicznych, pozwalających na przyrost efektywności procesu produkcji (na przykład stworzenie bardziej wydajnych maszyn; przykładem takiego postępu jest rewolucja informatyczna), • lepszej organizacji pracy przedsiębiorstw, dzięki której są one w stanie wytwarzać i sprzedawać więcej produktów (przykładem takiego postępu może abyć opracowanie nowych metod marketingu, zwiększających sprzedaż, lub nowych zasad organizacji procesu produkcyjnego, w rezultacie których przedsiębiorstwo potrzebuje mniej powierzchni magazynowych do przechowywania surowców i półproduktów), • ogólnego wzrostu zasobu wiedzy i doświadczenia społeczeństwa, dzięki którym udaje się zwiększyć ogólną wydajność czynników produkcji (przykładowo, lepsze wykształcenie i przyrost świadomości ekonomicznej pracowników skutkuje przyrost ich motywacji do pracy, a większe doświadczenie menedżerów pozwala lepiej kierować zespołami ludzkimi). Postęp techniczny i organizacyjny stanowi – w okolicy nakładów czynników produkcji - jeden z ważnych przedmiotów funkcji produkcji, a więc formalnego związku opisującego mechanizm tworzenia nowej wartości w gospodarce. Współczesna ekonomia uważa, że tempo, w jakim odbywa się postęp techniczny i organizacyjny w znacznej mierze zależy od polityki gospodarczej państwa – między innymi od jakości nauki i wysokości nakładów na badania i postęp (szczególną uwagę zwraca na to teoria endogenicznego wzrostu)

Czym jest POSTĘP TECHNICZNY I znaczenie w Słownik P .