PODATKI co to jest
Definicja PODATKI oznacza: Podatek stanowi przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane.

Czy przydatne?

Co to jest PODATKI

Definicja PODATKI: Podatek stanowi przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie środków umożliwiających realizację funkcji państwa.    Podatek spełnia w gospodarce różnorodne funkcje, z których najważniejsze to: funkcja fiskalna – bazuje na dostarczeniu środków dla budżetu państwa (a szerzej: sektora finansów publicznych) w celu sfinansowania kosztów państwa; funkcja redystrybucyjna – bazuje na zmianie rozkładu dochodów w gospodarce, głównie w celu walki z nierównościami dochodowymi; funkcja stymulacyjna i regulacyjna – bazuje na zachęcaniu do określonych działań zgodnych z kierunkami polityki gospodarczej państwa (na przykład zróżnicowane opodatkowanie różnych paliw może zachęcać do wyboru paliw mniej zanieczyszczających środowisko). Wysokie podatki generalnie wpływają negatywnie na postęp gospodarczy (por. Fiskalizm a przyrost gospodarczy). Uważa się ponadto, że w razie nadmiernej skali opodatkowania może wręcz następować spadek dochodów osiąganych poprzez państwo, na przykład w skutek unikania opodatkowania przez ucieczkę do szarej strefy. Można również dostrzec zależność między poziomem kosztów państwa a obciążeniami podatkowymi. Im wyższe opłaty państwa, tym wyższe podatki dla jego obywateli. Niezależnie od wysokości, podatki powinny spełniać również szereg wymagań, które czynią je jak najmniej dotkliwym dla podatników. Obowiązki te zostały sformułowane w drugiej połowie XVIII w. poprzez Adama Smitha w formie 4 zasad podatkowych: zasada równości - podatnicy powinni abyć opodatkowani proporcjonalnie do ich możliwości (według jednakowych zasad); zasada pewności – podatek powinien abyć określony w sposób dokładny i dokładny, z góry znany podatnikowi, bez uznaniowości i samowoli ze strony władz, w miarę możności bez częstych i niespodziewanych zmian; zasada dogodności - podatek powinien abyć ściągany w taki sposób, by podatnikowi jak najdogodniej abyłoby go zapłacić; zasada niedrogości - wydatki wymiaru i poboru podatków powinny abyć jak najniższe. Podatki dzielą się na podatki bezpośrednie (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, podatek dochodowy od przedsiębiorstw CIT) i podatki pośrednie (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy). Pod względem konstrukcji, dzielą się również na podatki progresywne i liniowe. Poza podatkami, podobną rolę odgrywają w gospodarce świadczenia o charakterze zbliżonym do podatków (na przykład składki na ubezpieczenia społeczne, przymusowe opłaty). Na wykresie wyraźnie widać kluczową rolę podatków pośrednich (VAT i akcyzy) w polskich dochodach podatkowych. Może to jednak abyć zawsze regułą – w wielu państwach dochody z PIT mają większy udział w PKB niż w Polsce. Warto podkreślić, że budżet to nie cały obszar finansów publicznych. W Polsce funkcjonuje sporo przymusowych opłat i składek, które mają charakter podatków. Wśród nich zwłaszcza składki na ubezpieczenie społeczne odgrywają bardzo dużą rolę
Co znaczy Prawo Poboru:
Porównanie nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając prawo poboru na gie podatki co znaczy.
Krzyżówka Podatek Proporcjonalny:
Dlaczego Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej podatki krzyżówka.
Co to jest Podatek Od Gier:
Jak lepiej Podatnikami podatku od gier są podmioty prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa po podatki co to jest.
Słownik PAŃSTWO OPIEKUŃCZE:
Kiedy Terminem państwo opiekuńcze, albo państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod wpływem nacisku podatki słownik.
Czym jest POPYT NA PRACĘ:
Od czego zależy jest zgłaszane poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości płac i klina podatkowego i od bie podatki czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest PODATKI znaczenie w Słownik P .