POŚREDNIE PODATKI co to jest
Definicja PODATKI POŚREDNIE oznacza: Podatki pośrednie stanowią rodzaj podatków związanych z.

Czy przydatne?

Co to jest PODATKI POŚREDNIE

Definicja PODATKI POŚREDNIE: Podatki pośrednie stanowią rodzaj podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych) dochodu, który podlega opodatkowaniu. Ostateczne opłacenie i odprowadzenie całości podatku do budżetu państwa następuje zwykle w chwili, gdy dany wyrób albo usługa zostaje nabyta poprzez finalnego użytkownika (tak jest w razie podatku VAT). Podatki pośrednie naliczane są zwykle w sposób: liniowy (ad valorem, tzn. proporcjonalnie do wartości nabywanych towarów i usług), kwotowy (określona stawka podatku przy sprzedaży jednostkowej ilości towaru) albo liczbowo-kwotowy (kombinacja rozwiązania pierwszego i drugiego). Możliwe jest z kolei różnicowanie wysokości kwoty dla różnych towarów i usług. Dwa w najwyższym stopniu typowe podatki pośrednie to podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy. • Podatek od towarów i usług (VAT) płacony jest w chwili zakupu towarów i usług poprzez finalnego odbiorcę. Istotą konstrukcji tego podatku jest wielofazowość –przedsiębiorstwo, które zakupiło surowce, materiały i usługi używane do dalszej produkcji, może odliczyć sobie zapłacony podatek VAT, żeby nie został on naliczony dwukrotnie (raz w chwili opodatkowania tych surowców, a po raz drugi przy opodatkowaniu finalnego produktu). W Polsce mają wykorzystanie aktualnie 4 typy stawek podatku VAT: kwota podstawowa 22%, kwota obniżona 7%, kwota zerowa 0% (przy eksporcie i nie wszystkich towarach, których niska cena jest szczególnie ważna dla polityki gospodarczej państwa), i czasowo kwota przejściowa 3%. Nie wszystkie państwa, w tym USA, zamiast podatku VAT stosują mniej skomplikowany, lecz wprowadzający nieco więcej zakłóceń do funkcjonowania gospodarki podatek obrotowy. • Podatek akcyzowy jest specyficznym podatkiem od spożycia, płaconym w chwili zakupu nie wszystkich towarów i usług poprzez finalnego odbiorcę. Zwykle podatek ten stosuje się o odniesieniu do towarów uznawanych za luksusowe, charakteryzujące się sztywnym popytem (a więc takim, który nie spada wraz ze wzrostem ceny) lub towarów, których spożycie państwo chce ograniczyć z przyczyn społecznych. Podatek akcyzowy jest jednym z najstarszych podatków, jakie zna historia gospodarki (w Polsce wprowadzono go w średniowieczu). Typowymi towarami opodatkowanymi akcyzą są: alkohol, paliwa silnikowe i tytoń. Należy zauważyć, że podatki pośrednie stanowią zwykle najpewniejsze i w najwyższym stopniu stabilne źródło dochodów sektora finansów publicznych (w Polsce stanowią powyżej jedną trzecią całości tych dochodów). Bierze się to z faktu, że niezależnie od stanu koniunktury gospodarczej ludzie muszą kupować wyroby i usługi niezbędne do życia, a wahania skali sprzedaży są mniejsze, niż na przykład wahania skali zysków przedsiębiorstw
Co znaczy Porównawcza Metoda Wyceny:
Porównanie przedsiębiorstw polegająca na porównaniu wyznaczników wycenianego przedsiębiorstwa ze parametrami innych spółek wybranych do ekipy porównawczej. Dobór spółek w ekipie porównawczej, wyznaczników i podatki pośrednie co znaczy.
Krzyżówka Prawo Poboru:
Dlaczego nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając prawo poboru na gie podatki pośrednie krzyżówka.
Co to jest Pakt Stabilności I Wzrostu:
Jak lepiej dokumentów: (1) Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego wzmocnienia podatki pośrednie co to jest.
Słownik Pożyczka Lombardowa:
Kiedy Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw podatki pośrednie słownik.
Czym jest Płynne Aktywa:
Od czego zależy Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę podatki pośrednie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest PODATKI POŚREDNIE znaczenie w Słownik P .