PASYWA co to jest
Definicja Pasywa oznacza: Żródła finansowania majątku spółki. Pasywa określają, jakie środki.

Czy przydatne?

Co to jest Pasywa

Definicja: Żródła finansowania majątku spółki. Pasywa określają, jakie środki zostały wykorzystane do zbudowania majątku spółki, a więc jej aktywów. Pasywa są zazwyczaj dzielone na pieniądze własny i pieniądze obcy. Pieniądze własny to dorobek właścicieli wniesiony do spółki – może to być pieniądze finansowy bądź rzeczowy - i zysk wypracowany poprzez firmę i niepodzielony pomiędzy właścicieli. Do kapitału obcego zaliczamy kredyty i pożyczki zaciągnięte poprzez firmę, wyliczenia międzyokresowe i inne zobowiązania (na przykład nieuregulowane należności za zakupione produkty)

Czym jest Pasywa znaczenie w Słownik P .