DOBROBYTU PAŃSTWO co to jest
Definicja Państwo dobrobytu oznacza: Koncepcja państwa i społeczeństwa powstała pod wpływem.

Czy przydatne?

Co to jest Państwo dobrobytu

Definicja: Koncepcja państwa i społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym (takim jak bezrobocie) i rozszerzanie mechanizmu świadczeń i usług społecznych w ramach demokracji jako mechanizmu politycznego. Realizacja tych założeń ma umożliwić osiągnięcie powszechnego dobrobytu. (z angielskiego: Welfare state). Patrz też państwo opiekuńcze

Czym jest Państwo dobrobytu znaczenie w Słownik P .