EMERYTALNY FUNDUSZ OTWARTY co to jest
Definicja Otwarty Fundusz Emerytalny oznacza: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej.

Czy przydatne?

Co to jest Otwarty Fundusz Emerytalny

Definicja: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zebrane są dziedziczone

Czym jest Otwarty Fundusz Emerytalny znaczenie w Słownik O .