PRAWNA OSOBA co to jest
Definicja Osoba prawna oznacza: W myśl polskiego prawa to jest podmiot stosunków cywilnoprawnych.

Czy przydatne?

Co to jest Osoba prawna

Definicja: W myśl polskiego prawa to jest podmiot stosunków cywilnoprawnych. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym regulaminy specjalne przyznają osobowość prawną (na przykład nie wszystkie spółki, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje)

Czym jest Osoba prawna znaczenie w Słownik O .