MAKROEKONOMICZNE MODELE co to jest
Definicja MODELE MAKROEKONOMICZNE oznacza: Modele makroekonomiczne to uproszczony zapis zależności.

Czy przydatne?

Co to jest MODELE MAKROEKONOMICZNE

Definicja: Modele makroekonomiczne to uproszczony zapis zależności między powiązanymi ze sobą zmiennymi gospodarczymi. Wskaźniki, które łączą ze sobą te zmienne, szacuje się obserwując przeciętną siłę obserwowanego w przeszłości związku między zmiennymi. Modele takie używane są między innymi do prognozowania ekonomicznego i do symulacji efektów rozważanej polityki gospodarczej. Poniższy rysunek pokazuje prosty schemat i jego zastosowanie do prognozowania. Załóżmy, że chcemy prognozować przyszły poziom spożycia prywatnego. Odpowiednio z teorią ekonomii, wpływ na to będzie miał w pierwszej kolejności poziom dochodów. Zestawiamy więc dwa szeregi tymczasowe: poziom spożycia i poziom dochodów (załóżmy, że mierzymy go za pomocą PKB), który wystąpił w Polsce w latach 1995-2004 (czarne punkty na wykresie). Następnie konstruujemy schemat. Bazuje to na wyliczeniu parametrów funkcji, która najlepiej objaśniałby w przeszłości położenie czarnych punktów. Jeśli wybierzemy dla tej funkcji postać liniową, okaże się że poszukujemy prostej, która wyróżniona jest na rysunku (jej zapis matematyczny to: spożycie = 1,2 x PKB – 19,8). Prognozowanie jest teraz bardzo łatwe. Jeśli chcemy oszacować, jaki będzie przyszły poziom spożycia przy dochodach (PKB) równych 160, podstawiamy taką wartość PKB do wzoru i otrzymujemy rezultat 172,2 (na rysunku przedstawione to jest graficznie). W prognozowaniu ekonomicznym posługujemy się modelami znacząco bardziej skomplikowanymi, wielorównaniowymi, które usiłują prawidłowo odwzorować skomplikowane zależności wiążące ze sobą dziesiątki, setki, a w razie w najwyższym stopniu rozbudowanych modeli nawet tysiące zmiennych gospodarczych. Sposób tego odwzorowania zależy od wyboru teorii ekonomicznej, opisującej funkcjonowanie gospodarki

Czym jest MODELE MAKROEKONOMICZNE znaczenie w Słownik M .