MODEL co to jest
Definicja Model IS-LM oznacza: Schemat makroekonomiczny, który łączy rynek dóbr i usług z rynkiem.

Czy przydatne?

Co to jest Model IS-LM

Definicja: Schemat makroekonomiczny, który łączy rynek dóbr i usług z rynkiem finansowym. Równowaga w modelu IS-LM następuje wtedy, kiedy jednocześnie w równowadze znajdują się rynek dóbr; podaż jest równa popytowi a inwestycje oszczędnościom) i rynek finansowy (popyt na pieniądz jest równy podaży pieniądza). W modelu IS-LM wyznaczana jest stopa procentowa i dochód równowagi. Ceny nie grają roli

Czym jest Model IS-LM znaczenie w Słownik M .