PERMANENTNEGO DOCHODU MODEL co to jest
Definicja Model dochodu permanentnego oznacza: Prosty schemat konsumpcji, przygotowany poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Model dochodu permanentnego

Definicja: Prosty schemat konsumpcji, przygotowany poprzez Miltona Friedmana, opierający się na dwóch założeniach: konsumenci dążą do jednolitego poziomu konsumpcji poprzez całe życie, a długość życia jest nieograniczona. Odpowiednio z modelem dochodu permanentnego, gospodarstwa w swoich decyzjach dotyczących konsumpcji i oszczędzania nie kierują się bieżącym dochodem, lecz tym, co uważają za swój dochód normalny. W razie dodatkowego, niespodziewanego przypływu środków finansowych nie zwiększą więc konsumpcji ale oszczędności. Pozwolą im one przetrwać możliwy w przyszłości przejściowy moment niskich dochodów. W wyniku, wahania dochodów mają niewielki skutek w formie wahań poziomu konsumpcji

Czym jest Model dochodu permanentnego znaczenie w Słownik M .