MIKROEKONOMIA co to jest
Definicja MIKROEKONOMIA oznacza: Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi.

Czy przydatne?

Co to jest MIKROEKONOMIA

Definicja: Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi zachowaniami i wyborami (decyzjami) odnosząc się do względnie małych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, spółki, gałęzie przemysłu albo pojedyncze rynki. Tematyka ta bada, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów: • Co konsumować (jakie dobra zakupić, przy ograniczonych zasobach, którymi dysponują podmioty, by osiągnąć maksymalną użyteczność, a więc zadowolenie z konsumpcji)? • Co produkować (jakie dobra wytwarzać i w jakiej ilości, po to aby osiągnąć max. zysk)? • Jak wykorzystywać posiadane zasoby czynników produkcji (jak alokować zasoby pracy i kapitału między różne możliwe dziedziny działalności)? • Jakim zmianom podlegają te decyzje po odkryciu nowych sposobów wytwarzania dóbr a więc nowych technologii? Na wszystkie te pytania usiłuje odpowiadać teoria konsumenta i teoria spółki. Następnym polem zainteresowań mikroekonomii jest funkcjonowanie rynku: kształtowanie się podaży, popytu i równoważące obie te zmienne działanie cen. Mikroekonomiści analizują, od czego zależą dochody ludzi i dlaczego niektórzy ludzie zarabiają dużo więcej niż inni (na przykład przedsiębiorcy, osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych lub znani aktorzy czy piosenkarze). Analizują również systemy kształtowania się cen poszczególnych dóbr, rozpatrują związki między zapotrzebowaniem (popytem), produkcją (podażą) i ceną na jedno dobro, w zależności od tego czy na rynku panuje konkurencja, czy też jakaś forma monopolu. Mikroekonomia bada również jak zmiany podatków i innych regulacji rządowych oddziałują na ludzkie wybory, jak określenie płacy minimalnej wpłynie na popyt na pracę i jej podaż, w jaki sposób regulacje rynku pracy wpływają na zatrudnienie i bezrobocie. Mikroekonomia odpowiada też na pytania, jakie impulsy kształtują handel zagraniczny między państwami, tzn. jakie dobra i w jakich ilościach zmienia się z zagranicą i jakie są efekty wprowadzenia ceł i ograniczeń ilościowych w eksporcie i imporcie. Jak widać, mikroekonomia przyjmuje perspektywę mikroskopu. Tym różni się od makroekonomii, która analizuje ludzkie postępowanie i wybory odnosząc się do dużych rynków lub całej gospodarki

Czym jest MIKROEKONOMIA znaczenie w Słownik M .