PIENIĄDZ co to jest
Definicja M3 (Pieniądz M3) oznacza: Jedna z fundamentalnych miar ilości pieniądza w obiegu. M3 to.

Czy przydatne?

Co to jest M3 (Pieniądz M3)

Definicja: Jedna z fundamentalnych miar ilości pieniądza w obiegu. M3 to suma wartości gotówki, czeków podróżnych, depozytów płatnych na żądanie i rachunków oszczędnościowych z możliwością wypłacania czeków, depozytów oszczędnościowych, depozytów terminowych w złotych i walutach obcych i umów odkupu. W Polsce, w końcu 2006 roku M3 wynosi powyżej 477 mld złotych

Czym jest M3 (Pieniądz M3 znaczenie w Słownik M .