WALUTOWY KRYZYS co to jest
Definicja KRYZYS WALUTOWY oznacza: Kryzys walutowy to mocny spadek kursu walutowego, połączony z.

Czy przydatne?

Co to jest KRYZYS WALUTOWY

Definicja: Kryzys walutowy to mocny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem kryzysu jest dewaluacja waluty krajowej i przyrost inflacji, a w drugiej – recesja i przyrost bezrobocia. Taki kryzys jest na ogół wynikiem prowadzenia polityki makroekonomicznej niezgodnej z danym poziomem kursu, na przykład gdy, mimo wysokiej różnicy między stopami inflacji w państwie i zagranicą, państwo stosuje mechanizm stałego kursu walutowego. Przyczyną takiego stanu mogą abyć błędy w polityce pieniężnej albo fiskalnej. Nawet jeśli polityka jest zgodna ze stałym kursem, kryzys może wybuchnąć, jeśli uczestnicy rynku walutowego uważają, że bank centralny nie będzie bronił kursu przez sprzedaż walut obcych ze swoich zapasów. Kryzys wybucha w momencie, kiedy uczestnicy rynku walutowego oceniają, że bankowi centralnemu może wkrótce nie starczyć rezerw walutowych, by utrzymać stały kurs. Dlatego panicznie pozbywają się zasobów krajowego pieniądza, by zdążyć przed jego dewaluacją, a więc wyznaczeniem słabszego kursu waluty krajowej. Popyt na obcy pieniądz jest wtedy tak duży, że rezerw walutowych nie wystarczy na jego zaspokojenie. Często więc po pierwszej próbie obrony kursu pieniądza krajowego poprzez sprzedaż walut obcych ze swoich rezerw i wysoką podwyżkę stóp procentowych, bank centralny pozostawia kształtowanie się kursu rynkowym siłom popytu i podaży, by nie utracić zupełnie posiadanych rezerw. Ostatecznie, kryzys walutowy kończy się z głęboką dewaluacją i upłynnieniem kursu. W historii zdarzyło się sporo kryzysów walutowych; ostatnio przeżyły go Turcja (2000) i Argentyna (2001), potężne efekty miały kryzysy w Azji (1997), Rosji (1998) i Brazylii (1999), głośny abył też kryzys funta brytyjskiego w 1992 r. Ustabilizowanie waluty wymaga z reguły znacznego podniesienia stóp procentowych i ograniczenia kosztów publicznych, a to wywołuje recesję. Kryzysy walutowe są zatem w ostatecznym rachunku nadzwyczajnie kosztowne dla społeczeństwa

Czym jest KRYZYS WALUTOWY znaczenie w Słownik K .