KOSZTY KORZYŚCI ZWIĄZANE co to jest
Definicja KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE oznacza: Członkostwo w UE wiąże się.

Czy przydatne?

Co to jest KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE

Definicja: Członkostwo w UE wiąże się zarówno z pewnymi obowiązkami, jak i korzyściami. Obowiązki państwie członkowskiego to w pierwszej kolejności opłacanie składki do wspólnego budżetu Unii (nieco powyżej 1% PKB) i przestrzeganie razem uzgodnionego prawa UE, a więc acquis communautaire. Korzyścią jest uczestnictwo w jednolitym rynku i korzystanie z unijnych polityk, służących postępowi gospodarczemu. Wypełnianie obowiązków członkowskich nie znaczy jednak tylko wydatków. Jako członek Unii, państwo musi stosować się do wspólnych zasad. Nie może w dowolny sposób subsydiować przedsiębiorstw, ani utrudniać działalności spółek z innych państw Unii. Musi także dbać o zrównoważony postęp i ekologię i przestrzegać razem określonych norm bezpieczeństwa produkowanych produktów. Nie są to jednak w ogóle wydatki – na dłuższą metę państwo tylko zyskuje na większej konkurencji rynkowej, a czystsza woda i powietrze mają wpływ na lepsze warunki życia obywateli. Natomiast po stronie korzyści największe znaczenie ma nieskrępowany dostęp do ogromnego rynku. Inwestor, który buduje fabrykę w jednym z państw Unii, może planować swoją inwestycję z myślą o blisko 500 milionach konsumentów zamieszkujących całą Unię. Pozwala to prowadzić produkcję na znacząco większą skalę i w pełni wykorzystać przewagi konkurencyjne państwie. Główną korzyścią z członkostwa w Unii jest więc szansa na większe inwestycje i szybszy przyrost produkcji i zamożności państwie. Uboższe państwa członkowskie uzyskują dodatkowo wsparcie z budżetu unijnego, służące przyspieszeniu ich rozwoju. Zasadą obowiązującą w Unii jest wspieranie rozwoju regionów i państw uboższych. W tym celu stworzono wspólną politykę regionalną i szczególne fundusze Unii – tak zwany fundusze strukturalne – z których dofinansowuje się inwestycje sprzyjające przyspieszeniu wzrostu PKB na tych obszarach. Opłaty z funduszy strukturalnych stanowią niemal połowę kosztów unijnego budżetu. Wieloletni plan finansowy Unii na lata 2007-2013 przewiduje, że Polska otrzyma z funduszy strukturalnych powyżej 60 mld euro. Pieniądze te będą poświęcone głównie na postęp infrastruktury, inwestycje w kształcenie ludzi, wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawę jakości życia mieszkańców państwie. Dla uboższych państw kontynentu członkostwo w Unii wiedzie do efektu realnej konwergencji, a więc zdolności gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB w relacji do państw bogatszych z czasem zanika. W opublikowanych poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wynikach badań niezależnych instytutów naukowych, za główną korzyść z członkostwa Polski w Unii uznano wyraźne podwyższenie prognozowanego tempa wzrostu PKB

Czym jest KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z znaczenie w Słownik K .