FINANSOWEGO NADZORU KOMJA co to jest
Definicja Komisja Nadzoru Finansowego oznacza: Regulator rynku finansowego w Polsce. KNF sprawuje.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Nadzoru Finansowego

Definicja: Regulator rynku finansowego w Polsce. KNF sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym i rynkiem ubezpieczeniowym, w tym rynkiem ubezpieczeń emerytalnych, a od stycznia 2008r. również nad rynkiem bankowym i instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem działania KNF jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, a również ochrona interesów podmiotów uczestniczących w tym rynku i utrzymanie wysokiego zaufania do instytucji finansowych działających w Polsce. KNF powstała we wrześniu 2006 r

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego znaczenie w Słownik K .