LUDZKI KAPITAŁ co to jest
Definicja KAPITAŁ LUDZKI oznacza: Kapitał ludzki określa jakość pracy, którą społeczeństwo może.

Czy przydatne?

Co to jest KAPITAŁ LUDZKI

Definicja: Kapitał ludzki określa jakość pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z fundamentalnych nakładów zużywanych w celu wytworzenia nowej produkcji (PKB). Wynagrodzeniem płaconym poprzez przedsiębiorstwa właścicielom pracy jest dochód z pracy. O wielkości kapitału ludzkiego decyduje wykształcenie i umiejętności, którymi dysponują ludzie w wieku produkcyjnym, którzy mogą i chcą pracować (podaż pracy). Wraz ze wzrostem przeciętnego poziomu wykształcenia i umiejętności pracownika, wzrasta również kapitał ludzki. Warto dodać, że na wielkość posiadanego poprzez gospodarkę kapitału ludzkiego mogą też wpływać impulsy kulturowe (na przykład obowiązujący w społeczeństwie etos pracy), albo też wskaźniki charakteryzujące przedsiębiorczość i motywację do pracy. Dbałość o postęp kapitału ludzkiego stanowi jedno z fundamentalnych zadań współczesnego państwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego. Bazuje ona na wspieraniu jak najwyższej jakości nauki (na wszystkich szczeblach), zachętach do stałego podwyższania poprzez pracowników kwalifikacji zawodowych i do procesu zdobywania nowych umiejętności w ciągu całego życia. Elementem wysokiej jakości kapitału ludzkiego jest również jego aktywność, przedsiębiorczość i mobilność – rozumiana jako gotowość do podejmowania zupełnie nowych zadań, zdobywania nowych umiejętności i zmiany miejsca zamieszkania, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać posiadane poprzez siebie zasoby. Wykształcenie ludności stanowi jeden z czynników decydujących o posiadanym poprzez dany państwo kapitale ludzkim. Bardzo wysoki udział osób z wyższym wykształceniem w Stanach Zjednoczonych jest jednym z czynników, którymi tłumaczy się dobre rezultaty gospodarcze tego państwie w ostatnim ćwierćwieczu

Czym jest KAPITAŁ LUDZKI znaczenie w Słownik K .