MICHAŁ KALECKI co to jest
Definicja Kalecki Michał oznacza: Polski ekonomista (1899-1970), badacz zjawisk wzrostu.

Czy przydatne?

Co to jest Kalecki Michał

Definicja: Polski ekonomista (1899-1970), badacz zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. W najwyższym stopniu znanym dziełem, które przyniosło mu światowy rozgłos, abyła „Próba teorii koniunktury”

Czym jest Kalecki Michał znaczenie w Słownik K .