PRACY KOSZT JEDNOSTKOWY co to jest
Definicja Jednostkowy koszt pracy oznacza: Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji.

Czy przydatne?

Co to jest Jednostkowy koszt pracy

Definicja Jednostkowy koszt pracy: Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji
Jednostka Zależna:
Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej jednostkowy koszt pracy co to jest.
Jednolity Akt Europejski:
Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostkowy koszt pracy definicja.
Jednostka Dominująca:
Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką jednostkowy koszt pracy co znaczy.
JEDNOLITY RYNEK:
Jednolity rynek (wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach kt jednostkowy koszt pracy słownik.
Jednostki Uczestnictwa:
kapitale zarządzanym poprzez fundusz inwestycyjny. Całość kapitału, którym zarządza fundusz, jest podzielona na ustaloną liczbę jednostek. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa, a więc wartości jednostkowy koszt pracy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Jednostkowy koszt pracy znaczenie w Słownik J .