DOMOWE GOSPODARSTWO co to jest
Definicja GOSPODARSTWO DOMOWE oznacza: Gospodarstwem domowym w Systemie Rachunków Narodowych jest.

Czy przydatne?

Co to jest GOSPODARSTWO DOMOWE

Definicja: Gospodarstwem domowym w Systemie Rachunków Narodowych jest każda ekipa osób, które mieszkają wspólnie i podejmują wspólne decyzje ekonomiczne dotyczące między innymi spożycia, oszczędności i ilości świadczonej pracy. W okolicy przedsiębiorstwa i rządu to jest następny podmiot decydujący w gospodarce. Nie wszystkie gospodarstwa domowe składają się tylko z jednej osoby, w trakcie gdy inne są tworzone poprzez rodziny albo ekipy nie spokrewnionych osób. Każdy z nas należy zatem do jakiegoś gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe pełnią sporo ważnych funkcji w gospodarce: sprzedają lub wynajmują przedsiębiorstwom i rządowi impulsy produkcji – pracę i kapitał, a w zamian otrzymują dochody za ich zastosowanie; płacą podatki rządowi i otrzymują od niego różne świadczenia; to co im pozostanie (tak zwany dochód do dyspozycji) umożliwia zakupy dóbr od spółek. Część dochodu, której gospodarstwa domowe nie zużyją w danym okresie, stanowi ich oszczędności. Najważniejszą decyzją ekonomiczną gospodarstw domowych jest wybór rodzaju i ilości pracy, którą chcą dostarczyć. Gospodarstwa domowe starają się uzyskać najwięcej korzyści ze środków i możliwości, którymi dysponują. W nowoczesnym społeczeństwie za świadczenie pracy otrzymuje się dochód (płacę), lecz alternatywą do pracy jest czas wolny. Gospodarstwo domowe ceni jedno i drugie, gdyż oba są źródłem korzyści. Gospodarstwa domowe - zgodnie ze własnymi preferencjami – wybierają proporcje pomiędzy czasem przeznaczanym na pracę i na odpoczynek w taki sposób, by osiągnąć największy poziom zadowolenia (w języku ekonomicznym określa się to maksymalizacją poziomu użyteczności). Te decyzje dotyczą jednego okresu, lecz gospodarstwo domowe przeciwstawia także dzisiejszą konsumpcję dóbr i usług oszczędzaniu, które jako decyzja o odroczeniu konsumpcji, umożliwia ich spożycie w przyszłości. Gospodarstwo domowe musi więc podejmować międzyokresowe decyzje o swojej konsumpcji. Podobnie jak w razie wyboru indywidualnej podaży pracy, w ekonomii zakłada się, że stara się ono osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia. GUS reguluje gospodarstwa domowe według głównych źródeł utrzymania. Warto zauważyć, że dochody z aktywności ekonomicznej stanowią główne źródło utrzymania tylko około połowy polskich gospodarstw domowych

Czym jest GOSPODARSTWO DOMOWE znaczenie w Słownik G .