PRODUKCJI FUNKCJA co to jest
Definicja FUNKCJA PRODUKCJI oznacza: Funkcja produkcji to formalny zapis związku, jaki występuje.

Czy przydatne?

Co to jest FUNKCJA PRODUKCJI

Definicja FUNKCJA PRODUKCJI: Funkcja produkcji to formalny zapis związku, jaki występuje między zużyciem czynników produkcji (pracy i kapitału), a wytwarzaniem dóbr (towarów i usług). Innymi słowy, to jest matematyczne przedstawienie procesu produkcji. Po to, by wytworzyć żadne dobro, potrzebujemy pewnych nakładów. W grę wchodzą 3 fundamentalne rodzaje nakładów: • surowce i półprodukty, z których wytwarzamy dobro; • robota, którą wykonujemy by wytworzyć dobro (właściwie w grę wchodzi nie tyle robota, co kapitał ludzki – którego wartość zależy zarówno od ilości pracy wkładanej w mechanizm produkcji, lecz również od jej jakości, na przykład wykształcenia pracowników); • kapitał, który wykorzystujemy w formie maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji. Surowce i półprodukty już ktoś przed nami wytworzył. Ich wartość będzie oczywiście stanowić część wartości nowego produktu, lecz nową wartość (lub wartość dodaną) - tworzą jedynie użyte w procesie produkcji robota i kapitał. Funkcja produkcji podaje, jaką ilość produktu może wytworzyć dana ilość czynników produkcji. Najczęściej używa się funkcji produkcji, gdzie wielkość produkcji (Y) uzależnia się od ilości pracy (L) i kapitału (K), dodatkowo uwzględniając postęp techniczny, dzięki któremu z okresu na moment te same nakłady pracy i kapitału pozwalają wytworzyć coraz więcej dóbr. W razie dwóch czynników produkcji, istnieje sposób przedstawienia stosunku między ilością produktu a tymi czynnikami produkcji na płaszczyźnie, zwany izokwantą. Jest ona zbiorem wszystkich możliwych kombinacji pracy i kapitału, przy których pomocy można wytworzyć tę samą ilość produktu. Na osi X odkładamy pracę, a na osi Y – kapitał, zaś narysowana krzywa będzie opisywała wytworzoną ilość produktu. Im izokwanta znajduje się dalej od punktu przecięcia osi, tym większej ilości wytworzonego produktu odpowiada. Kształt izokwanty opisuje technologię wytwarzania, a więc to w jakim stopniu użycie jednego czynnika produkcji może zastąpić użycie drugiego. Jeśli są one używane w stałych proporcjach, na przykład potrzebujemy jednej osoby do sprząniedroga i jednego odkurzacza, by odkurzyć pokój, to nie są zastępowalne w ogóle; jeden uzupełnia drugi. Lecz już przy sprzątaniu miasta, możemy użyć większej liczby pracowników używających prostszych narzędzi, lub mniejszej – lecz lepiej wyposażonych. Podaliśmy dwie skrajne technologie, lecz w ekonomii większe wykorzystanie mają te, które zakładają zastępowalność czynników produkcji w pewnych granicach
Co znaczy ftse100:
Porównanie Indeks cen 100 największych pod względem kapitalizacji firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie funkcja produkcji co znaczy.
Krzyżówka FOREX:
Dlaczego Rynek walutowy. Segment rynków finansowych, na którym handluje się walutami i powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi funkcja produkcji krzyżówka.
Co to jest Fundusz Hedgingowy:
Jak lepiej inwestycyjny czynny w wielu segmentach rynków finansowych, angażujący pieniądze uczestników zarówno w instrumenty fundamentalne jak i pochodne, charakteryzujący się potencjałem do osiągania wysokich funkcja produkcji co to jest.
Słownik Fundusz Inwestycyjny:
Kiedy należący do wielu osób prawnych i fizycznych, stworzony w celu inwestowania na rynku papierów wartościowych. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Uczestnikiem funkcja produkcji słownik.
Czym jest Fundusze Wewnętrzne:
Od czego zależy Środki pieniężne na inwestycje pochodzące z spółki, na przykład zyski funkcja produkcji czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest FUNKCJA PRODUKCJI znaczenie w Słownik F .