EUROPEJSKI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY co to jest
Definicja Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EFWW) oznacza: Fundusz utworzony w 1973 r.

Czy przydatne?

Co to jest Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EFWW)

Definicja Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EFWW): Fundusz utworzony w 1973 r. poprzez państwa EWG w związku z zapotrzebowaniem na środki pieniężne na interwencje na rynkach walutowych w celu utrzymania pożądanego kursu waluty. Fundusz ten miał za zadanie udzielać narodowym bankom centralnym kredytów na cele interwencyjne, a także koordynować politykę prowadzoną poprzez banki centralne państw członkowskich. By mógł on realizować swoją funkcję, banki centralne oddały mu po 20 % posiadanych rezerw dewizowych. EFWW istniał do końca 1993 r, a więc do stworzenia Europejskiego Instytutu Walutowego
Efekt Balassy - Samuelsona:
Zdarzenie polegające na tym, że ceny usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych. Skutkiem jest między innymi to, że średni poziom cen w państwach bogatych jest wyższy niż w państwach ubogich europejski fundusz współpracy walutowej (efww) co to jest.
Eurosystem:
Eurosystem znaczy Europejski Bank Centralny wspólnie z tymi narodowymi bankami centralnymi państw UE, które przyjęły euro europejski fundusz współpracy walutowej (efww) definicja.
Europejska Jednostka Walutowa:
European Currency Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Euro europejski fundusz współpracy walutowej (efww) co znaczy.
EMEA:
Europę, Bliski Wschód i Afrykę, stosowany na przykład dla ustalenia obszaru geograficznego działania korporacji międzynarodowych (dostępny raczej w firmach amerykańskich) albo zakresu geograficznego europejski fundusz współpracy walutowej (efww) słownik.
Elastyczność Cenowa Popytu:
popytu odpowiadając na zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany popytu i procentowej zmiany ceny dobra. Elastyczność zwykle jest ujemna (gdyż w razie większości dóbr przyrost ceny europejski fundusz współpracy walutowej (efww) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Europejski Fundusz Współpracy znaczenie w Słownik E .