PRACY RYNKU ELASTYCZNOŚĆ co to jest
Definicja ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY oznacza: Elastyczność rynku pracy znaczy łatwość, z jaką.

Czy przydatne?

Co to jest ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY

Definicja: Elastyczność rynku pracy znaczy łatwość, z jaką pracownicy dostosowują się do potrzeb spółek, przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy i jak błyskawicznie, po okresie spowolnienia aktywności gospodarczej, obniża się bezrobocie. Rynek pracy jest elastyczny, jeśli dzięki istniejącym regulacjom łatwo jest zmienić pracę – spółki nie mają kłopotów ze zwalnianiem pracowników, którzy nie są jej potrzebni, a pracownicy nie mają kłopotów ze znalezieniem nowej pracy. Na elastycznym rynku pracownicy – dzięki swoim kwalifikacjom – bez kłopotów zmieniają rodzaj pracy, którą wykonują, przyrost płac dostosowany jest do wzrostu wydajności pracy, przedsiębiorstwa chętnie tworzą nowe miejsca pracy, a instytucje pośrednictwa pracy efektywnie pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Natomiast sztywny rynek pracy to taki, na którym znalezienie nowej pracy jest bardzo trudne. Elastyczność zależy od struktury rynku pracy, wykształcenia pracowników, rozwiązań instytucjonalnych i polityki gospodarczej. Elastyczność rynków pracy w wielu państwach europejskich jest znacząco niższa od tej, którą obserwuje się w państwach anglosaskich (między innymi Ogromnej Brytanii, Stanach Zjednoczonych). Istnieją liczne prace badawcze dowodzące, że wysokie bezrobocie w państwach Europy kontynentalnej wynika właśnie ze sztywności rynku pracy, z kolei zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa niedostateczny popyt w gospodarce. Badania te pokazują, że do wzrostu liczby pracujących i ograniczenia w ten sposób wysokiego bezrobocia niezbędne jest dostosowanie żądań płacowych do zmian wydajności pracy, pomniejszenie dostępności zasiłków dla niepracujących i zaostrzenie warunków ich przyznawania, czy pomniejszenie prawnej ochrony zatrudnienia. Dodatkowo wskazuje się na ważny wpływ na wielkość zatrudnienia elastycznych umów o pracę, w tym pracy na niepełny etat, samozatrudnienie, pracę czasową, elastyczne rozliczania czasu pracy w okresach miesięcznych i dłuższych. Te wnioski powinny zachęcać do podejmowania odpowiednich reform rynku pracy, lecz proponowane kroki wywołują liczne kontrowersje, gdyż uderzają w interesy różnych grup społecznych. Doświadczenia międzynarodowe dowodzą jednak, że reformy instytucjonalne są w najwyższym stopniu efektywnym metodą ograniczania bezrobocia. Jednym ze sposobów zwiększania elastyczności rynku pracy są szkolenia zawodowe. W dobie szybkiego postępu technicznego i globalizacji, pracownicy zmieniają rodzaj pracy co najmniej kilka razy w ciągu życia. Nabywanie odpowiednich kwalifikacji wymaga ciągłego kształcenia. Pracownicy nie dysponujący właściwymi umiejętnościami tracą pracę i powiększają bezrobocie strukturalne

Czym jest ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY znaczenie w Słownik E .