NIEEFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA co to jest
Definicja Dynamiczna nieefektywność oznacza: Problem dynamicznej nieefektywności występuje, gdy.

Czy przydatne?

Co to jest Dynamiczna nieefektywność

Definicja: Problem dynamicznej nieefektywności występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych dzięki większej konsumpcji bieżącej i nie wpłynęło negatywnie na długookresowy przyrost gospodarczy, a co za tym idzie - na możliwości konsumentów w przyszłości

Czym jest Dynamiczna nieefektywność znaczenie w Słownik D .