PRODUKCJI CZYNNIKI co to jest
Definicja CZYNNIKI PRODUKCJI oznacza: Impulsy produkcji to posiadane poprzez społeczeństwo to.

Czy przydatne?

Co to jest CZYNNIKI PRODUKCJI

Definicja: Impulsy produkcji to posiadane poprzez społeczeństwo to zasoby, których użycie w procesie produkcji pozwala wytworzyć nową wartość. Dwa najważniejsze impulsy produkcji to: • Robota, rozumiana jako siła robocza (często zamiast pracy, za czynnik produkcji uważa się aktualnie tak zwany kapitał ludzki, a więc ocenę jakości pracy użytej do produkcji) • Kapitał produkcyjny. W przeszłości za osobny czynnik produkcji uważano ziemię. Działo się tak dlatego, że w feudalnej gospodarce gdzie główny udział w wytwarzaniu PKB miało rolnictwo, posiadacze ziemi uzyskiwali dodatkowy dochód z tytułu użycia albo wynajęcia ziemi na potrzeby produkcyjne – tak zwany rentę gruntową. Obecnie teoria ekonomii nie odróżnia jej jednak od innych składowych kapitału produkcyjnego. Mimo coraz większego znaczenia przypisywanego poprzez teorię ekonomii wiedzy i doświadczeniu, nie spotkało się z kolei jeszcze - jak dotąd - z powszechną akceptacją uznanie za następny czynnik produkcji kapitału wiedzy i doświadczenia (szczególnie ważnego w razie funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy). Niewykluczone jednak, że to jest kwestia nieodległej przyszłości. Wspólnymi cechami czynników produkcji to jest, że: • Użyte w procesie produkcji wytwarzają nową wartość (opisuje to w sposób formalny funkcja produkcji, a więc matematyczny zapis procesu transformacji czynników produkcji w nowe produkty). • Impulsy produkcji mogą abyć w pewnym zakresie wzajemnie zastępowane (na przykład tę samą produkcję można wytworzyć zużywając więcej kapitału i mniej pracy, albo odwrotnie). Skala tej zastępowalności jest w ekonomii tematem sporów (odbiciem tych sporów są różnorodne postaci funkcji produkcji, gdzie impulsy produkcji są w różnym stopniu wzajemnie zastępowane – w nie wszystkich sytuacjach są komplementarne, zwykle jednak są substytucyjne względem siebie). • W gospodarce rynkowej istnieje rynek każdego z czynników produkcji, na którym określana jest jego cena. Im mniejsza relatywna podaż danego czynnika produkcji, tym wyższa jego względna cena (względem drugiego czynnika). • Posiadane poprzez społeczeństwo zasoby czynników produkcji decydują o możliwościach produkcyjnych (możliwym do wytworzenia PKB). • Impulsy produkcji są dostępne w ograniczonej ilości ulegają zużyciu w procesie produkcji i muszą abyć odnawiane. • Odnawianie i przyrost zasobów czynników produkcji możliwe są jedynie dzięki procesowi inwestowania. Inwestowanie dotyczy zarówno kapitału produkcyjnego (na przykład nakładów inwestycyjnych na maszyny czy budowle) jak kapitału ludzkiego (na przykład inwestycji w edukację). • Impulsy produkcji charakteryzują się nieujemnyą krańcową produktywnością (większe zużycie danego czynnika prowadzi do wzrostu produkcji), która spada wraz ze wzrostem nakładów danego czynnika. W teorii ekonomii, w miarę rozwoju, wymieniały się opinie na temat listy czynników produkcji. Kapitał i robota są zawsze obecne – jednak z czasem przestano uważać za osobny czynnik produkcji ziemię, a aktualnie pojawiają się liczne postulaty uznania za osobny czynnik produkcji wiedzy i doświadczenia

Czym jest CZYNNIKI PRODUKCJI znaczenie w Słownik C .