CETO co to jest
Definicja CETO oznacza: Działający w Polsce regulowany pozagiełdowy rynek obrotu papierami.

Czy przydatne?

Co to jest CETO

Definicja: Działający w Polsce regulowany pozagiełdowy rynek obrotu papierami wartościowymi, raczej akcjami małych i średnich firm i obligacjami i bonami skarbowymi. Skrót CETO pochodzi od pierwszej nazwy firmy organizującej obrót pozagiełdowy w Polsce, która brzmiała Centralna Tabela Ofert

Czym jest CETO znaczenie w Słownik C .