CREDIT DEFAULT SWAP co to jest
Definicja CDS - Credit Default Swap oznacza: Instrument pochodny pozwalający przenieść ryzyko.

Czy przydatne?

Co to jest CDS - Credit Default Swap

Definicja: Instrument pochodny pozwalający przenieść ryzyko niespłacenia długu z pożyczkodawcy na inny podmiot. Za przyjęcie na siebie zobowiązania do spłacenia kredytu w zamian za dłużnika, gdyby ten przestał regulować własne należności, podmiot sprzedający CDS pobiera prowizję, która jest zazwyczaj wyrażona jako proc. wartości długu pozostającego do spłacenia i zależy od aktualnej oceny umiejętności kredytowej dłużnika, określanej na przykład opierając się na ratingu przyznanemu kredytobiorcy poprzez agencję ratingową

Czym jest CDS - Credit Default Swap znaczenie w Słownik C .