COLATERALIZED DEBT OBLIGATION co to jest
Definicja CDO - Colateralized Debt Obligation oznacza: Papiery wartościowe emitowane poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest CDO - Colateralized Debt Obligation

Definicja: Papiery wartościowe emitowane poprzez specjalnie w tym celu powołane przedsiębiorstwa. Papiery te potwierdzają prawo do przepływów pieniężnych wynikających z posiadanych poprzez emitenta CDO obligacji zabezpieczonych przychodami z kredytów hipotecznych, przenosząc jednocześnie na nabywców CDO ryzyko niespłacenia tych kredytów. CDO są zazwyczaj dzielone na transze, w zależności od kolejności przekazywania środków pieniężnych wynikających z obsługi zadłużenia hipotecznego. Przede wszystkim zaspokajane są roszczenia posiadaczy transzy senior, w dalszym ciągu mezzanine, a w ostatniej kolejności equity

Czym jest CDO - Colateralized Debt znaczenie w Słownik C .