ŚWIATOWY BANK co to jest
Definicja Bank Światowy oznacza: Organizacja powstała w 1946 r. w rezultacie postanowień.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Światowy

Definicja Bank Światowy: Organizacja powstała w 1946 r. w rezultacie postanowień międzynarodowej konferencji w Bretton Woods, której celem była w pierwszej kolejności odbudowa Europy i Japonii ze zniszczeń spowodowanych II wojną światową, a również pomoc w rozwoju gospodarczym i społecznym dla rozwijających się państw Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Bank Światowy złożona jest z dwóch organizacji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA). Bank Światowy nie jest bankiem w powszechnym tego słowa znaczenia. To jest organizacja zajmująca się zwalczaniem biedy i poprawą standardów życia na całym świecie. Finansowana raczej przy udziale rynków finansowych i poprzez 185 państw członkowskich koncentruje się na udzielaniu nisko oprocentowanych kredytów i grantów dla państw rozwijających się na finansowanie projektów edukacyjnych, zdrowotnych, związanych z postępem infrastruktury itp
Bezrobocie Strukturalne:
Bezrobocie wywołane niedostosowaniem podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy bank światowy co to jest.
BUX:
Indeks cen firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie bank światowy definicja.
Budżet Państwa:
Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów bank światowy co znaczy.
Biuro Maklerskie:
organizacja świadcząca usługi pośrednictwa i doradztwa w dziedzinie zakupu i sprzedaży walorów notowanych na giełdzie papierów wartościowych albo innym rynku regulowanym (na przykład giełdzie bank światowy słownik.
BILANS PŁATNICZY:
jest statystycznym zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami państwie (a więc osobami zamieszkałymi na bank światowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Bank Światowy znaczenie w Słownik B .