ŚWIATOWY BANK co to jest
Definicja Bank Światowy oznacza: Organizacja powstała w 1946 r. w rezultacie postanowień.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Światowy

Definicja: Organizacja powstała w 1946 r. w rezultacie postanowień międzynarodowej konferencji w Bretton Woods, której celem była w pierwszej kolejności odbudowa Europy i Japonii ze zniszczeń spowodowanych II wojną światową, a również pomoc w rozwoju gospodarczym i społecznym dla rozwijających się państw Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Bank Światowy złożona jest z dwóch organizacji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA). Bank Światowy nie jest bankiem w powszechnym tego słowa znaczenia. To jest organizacja zajmująca się zwalczaniem biedy i poprawą standardów życia na całym świecie. Finansowana raczej przy udziale rynków finansowych i poprzez 185 państw członkowskich koncentruje się na udzielaniu nisko oprocentowanych kredytów i grantów dla państw rozwijających się na finansowanie projektów edukacyjnych, zdrowotnych, związanych z postępem infrastruktury itp

Czym jest Bank Światowy znaczenie w Słownik B .