MIĘDZYNARODOWYCH ROZLICZEŃ co to jest
Definicja Bank Rozliczeń Międzynarodowych oznacza: BIS – Bank For International Settlements) –.

Czy przydatne?

Co to jest Bank Rozliczeń Międzynarodowych

Definicja: (BIS – Bank For International Settlements) – organizacja międzynarodowa zrzeszająca banki centralne i władze monetarne z 55 państw, propagująca międzynarodową współpracę finansową i monetarną. Siedziba Banku Rozliczeń Międzynarodowych znajduje się w Bazylei w Szwajcarii. Kluczowe działania BIS koncentrują się na tworzeniu forum dyskusji pomiędzy bankami centralnymi na temat obecnych problemów z zakresu polityki monetarnej i stabilności sektora finansowego, analizach ekonomicznych i monetarnych, zbieraniu statystyk używanych poprzez banki centralne a również kierowanych do banków centralnych usługach finansowych z zakresu kierowania rezerwami dewizowymi (na przykład przyjmowanie depozytów od banków centralnych, kierowanie portfelami aktywów). BIS udziela bankom centralnym krótkoterminowych kredytów i jest gotów koordynować dostarczanie płynności państwom dotkniętym kryzysami finansowymi. Bank Rozliczeń Międzynarodowych nie przyjmuje depozytów ani nie udziela kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym

Czym jest Bank Rozliczeń znaczenie w Słownik B .