BUSINESS BUSINESS co to jest
Definicja B2B - Business To Business oznacza: Transakcje, których obie strony to przedsiębiorstwa.

Czy przydatne?

Co to jest B2B - Business To Business

Definicja: Transakcje, których obie strony to przedsiębiorstwa, w odróżnieniu do transakcji B2C (business to customer), gdzie jedną ze stron jest konsument. B2B jest zazwyczaj stosowane do transakcji elektronicznych

Czym jest B2B - Business To Business znaczenie w Słownik B .