STABILIZATOR AUTOMATYCZNY co to jest
Definicja Automatyczny stabilizator oznacza: System w gospodarce, który minimalizuje podatność.

Czy przydatne?

Co to jest Automatyczny stabilizator

Definicja Automatyczny stabilizator: System w gospodarce, który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej i zasiłek dla niepracujących. W razie gwałtownego wzrostu cen ropy można się spodziewać wzrostu cen towarów i usług, a w dłuższym okresie także ograniczenia produkcji wielu przedsiębiorstw, pomniejszenia osiąganych dochodów i redukcji zatrudnienia. W takiej sytuacji zaczną działać automatyczne stabilizatory. Przykładowo, w związku ze wzrostem bezrobocia, rząd będzie musiał wypłacać więcej zasiłków, co powinno zwiększyć popyt i tym samym powstrzymać spadek zatrudnienia
Co to jest AKCJE:
Porównanie instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest automatyczny stabilizator co to jest.
Definicja Abolicja Podatkowa:
Dlaczego publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków automatyczny stabilizator definicja.
Co znaczy Aprecjacja:
Jak lepiej Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej automatyczny stabilizator co znaczy.
Słownik Aktywa Netto:
Kiedy Aktywa zmniejszone o zobowiązania automatyczny stabilizator słownik.
Znaczenie Aktywa:
Od czego zależy spółki. Do aktywów zaliczamy środki pozwalające na generowanie poprzez firmę przychodów. Najpopularniejszym podziałem aktywów jest podział na aktywa trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe to środki o automatyczny stabilizator znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Automatyczny stabilizator znaczenie w Słownik A .