GOSPODARCZY ARBITRAŻ co to jest
Definicja Arbitraż gospodarczy oznacza: Polubowne rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów.

Czy przydatne?

Co to jest Arbitraż gospodarczy

Definicja: Polubowne rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie rozstrzygnięcie w formie umowy zwanej zapisem na sąd polubowny

Czym jest Arbitraż gospodarczy znaczenie w Słownik A .