AKTYWA co to jest
Definicja Aktywa oznacza: Składniki majątku spółki. Do aktywów zaliczamy środki pozwalające na.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa

Definicja: Składniki majątku spółki. Do aktywów zaliczamy środki pozwalające na generowanie poprzez firmę przychodów. Najpopularniejszym podziałem aktywów jest podział na aktywa trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe to środki o długim okresie użytkowania – zaliczamy do nich rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, długoterminowe wyliczenia międzyokresowe. Aktywa obrotowe to środki używane i zużywane poprzez firmę na bieżąco – zaliczamy do nich zapasy, inwestycje i należności krótkoterminowe, gotówkę. Aktywa wspólnie z pasywami tworzą bilans spółki, a więc kolekcja jej majątku i źródeł jego finansowania. Terminu aktywa używa się również do ustalenia majątku oddanego w zarząd specjalistycznym spółkom, na przykład poprzez aktywa zarządzane poprzez fundusze inwestycyjne rozumie się wartość środków pieniężnych przekazanych poprzez nabywców jednostek uczestnictwa wspólnie z zyskami wypracowanymi poprzez fundusz

Czym jest Aktywa znaczenie w Słownik A .