UBEZPIECZENIOWY AGENT co to jest
Definicja Agent ubezpieczeniowy oznacza: Osoba fizyczna, prawna albo przedsiębiorca nie posiadający.

Czy przydatne?

Co to jest Agent ubezpieczeniowy

Definicja: Osoba fizyczna, prawna albo przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu albo pośredniczenia przy zawieraniu umów

Czym jest Agent ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik A .