COMMUNAUTAIRE ACQU co to jest
Definicja Acquis communautaire oznacza: Wspólne prawo obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam.

Czy przydatne?

Co to jest Acquis communautaire

Definicja: Wspólne prawo obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania jednolitego rynku UE

Czym jest Acquis communautaire znaczenie w Słownik A .