ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO co to jest
Co to znaczy ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO? Słownik serca skutkuje obumarcie odpowiedniego miejsca.

Czy przydatne?

Definicja Zawał mięśnia sercowego

Co to znaczy ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO: Całkowite zamknięcie jednej z głównych tętnic wieńcowych serca skutkuje obumarcie odpowiedniego miejsca mięśnia serca, a więc zawał. W odróżnieniu do dusznicy bolesnej, gdzie napady bólowe po ustąpieniu powody wywołującej zazwyczaj błyskawicznie zanikają, w zawale serca ból stenokardialny - mocny ból za mostkiem promieniujący do lewego barku albo lewej kończyny górnej przebiegający z lękiem zgonu - utrzymuje się poprzez dłuższy czas (im dłużej, tym gorsze rokowanie). Badanie elektrokardiograficzne (ekg) w zawale wykazuje charakterystyczne zniekształcenie krzywej ekg. We inicjalnym rozpoznawaniu zawału serca spore znaczenie mają w pierwszej kolejności badania enzymatyczne surowicy krwi, gdzie pojawiają się enzymy komórkowe z rozpadłej tkanki mięśnia serca. Szczególnie przydatne okazuje się badanie kinazy kreatynowej, która już po 6 godzinach od stworzenia zawału jest wyraźnie powiększona i osiąga max. wartości po upływie doby (do 2000 jednostek na litr). Zwiększeniu ulegają także inne enzymy, jak aminotransferaza asparaginianowa i alaninowa i dehydrogenaza mleczanowa

Czym jest Zawał mięśnia sercowego znaczenie w Słownik Z .