WĘGIEL co to jest
Co to znaczy WĘGIEL - symbol C (z łac. carboneum)? Słownik ekipie IV, rozpoczynający grupę kluczową.

Czy przydatne?

Definicja Węgiel

Co to znaczy WĘGIEL - SYMBOL C (Z ŁAC. CARBONEUM): Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie IV, rozpoczynający grupę kluczową węglowców. W formie węgla drzewnego znany był już w czasach prehistorycznych i użytkowany do wytapiania metali. Odmiany węgla: grafit i diament znano już w starożytności. W średniowieczu grafit stosowany był do pisania i do sporządzania tygli alchemicznych. W 1772r. A. Lavoisier dowiódł, iż diament w powietrzu może ulec spaleniu i uznał węgiel za indywidualny pierwiastek. W 1779r. K. W. Scheele stwierdził, iż grafit jest odmianą węgla. Węgiel jest niemetalem, występującym w dwóch odmianach alotropowych: jako diament i grafit. Obie odmiany różnią się strukturą krystaliczną, gęstością i twardością. W trakcie ogrzewania bez dostępu powietrza diament przechodzi w grafit. Naturalny pierwiastek złożona jest z izotopu 12C, z niewielką domieszką (około 1%) izotopu 13C. Węgiel w nieznacznych ilościach znajduje się w atmosferze, gdzie stale tworzy się z azotu, bombardowanego poprzez protony promieniowania kosmicznego w reakcji jądrowej. W przyrodzie występuje w pierwszej kolejności w formie związanej: jako dwutlenek CO2, w formie węglanów (na przykład CaCO3) i jako składnik wszystkich paliw: stałych i płynnych. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne stanowią mieszaniny rozmaitych związków węgla. W najwyższym stopniu zbliżone składem do czystego węgla są antracyty (do 98% C). Ogólna zawartość węgla w żywych organizmach wynosi około 1012 t. W stanie pary węgiel jest aktualny w atmosferze Słońca i innych gwiazd.Wolny węgiel w temp. pokojowej jest niewiele czynny chemicznie, odporny na działanie kwasów i zasad. W wysokiej temp. reaguje z większością pierwiastków. W powietrzu spala się do dwutlenku CO2.
Węgiel jest składnikiem wszystkich żywych organizmów, skąd wynika jego nadzwyczajne znaczenie. W przyrodzie bierze udział w obiegu kołowym: przyswajany w pokarmach w formie związków organicznych poprzez ludzi i zwierzęta ulega dalszym skomplikowanym przemianom. Wydalany w procesach oddychania w formie dwutlenku węgla, jest w dalszym ciągu pobierany z powietrza poprzez rośliny, które w procesie fotosyntezy przetwarzają go na cukry.
Charakterystyczną właściwością węgla, nie spotykaną w tak ogromnym stopniu u innych pierwiastków, jest umiejętność do tworzenia z wodorem, tlenem, azotem, siarką i innymi pierwiastkami skomplikowanych związków organicznych o budowie łańcuchowej albo pierścieniowej, mogących zawierać od kilku do kilkuset tys. atomów. Istotnymi związkami węgla są: cyjan, cyjanowodór, kwas cyjanowy, dwusiarczek węgla, kwas piorunowy

Czym jest Węgiel znaczenie w Słownik W .