co to jest
Co to znaczy TOR - symbol Th (z łac. thorium)? Słownik pierwiastek radioaktywny o bardzo długim.

Czy przydatne?

Definicja Tor

Co to znaczy TOR - SYMBOL TH (Z ŁAC. THORIUM): Aktynowiec z III ekipy układu okresowego. To jest pierwiastek radioaktywny o bardzo długim okresie połowicznego rozpadu - rzędu 10 mld lat, wykazujący podobieństwo do pierwiastków podgrupy w IV ekipie, o własnościach zasadowych (liczba atomowa 90, masa atomowa 232,038). W związkach jest czterowartościowy.
główne ZWIĄZKI:
dwutlenek toru ThO2
i łatwo rozpuszczalne w wodzie sole:
czterochlorek toru ThCl4, siarczan torowy Th(SO4)2 i azotan torowy Th(NO3)4.
Tor jest srebrzystobiałym metalem, niezbyt twardym i ciągliwym o temp. topnienia 3500° C, temp. wrzenia 4500° C i ciężarze właściwym 11,3 (metal ciężki). Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i kwasów.
DO MINERAŁÓW WŁASNYCH TORU NALEŻĄ:
toryt występujący obok Oslo w Norwegii;
torianit (Th,U)O2 występujący na Cejlonie.
Towarzyszy także minerałom innych pierwiastków, jak: monacyt (złoża brazylijskie), cyrkon, samarskit.
Metaliczny tor stosuje się do powlekania drucików wolframowych w lampach elektronowych i jako adsorbent gazów w aparatach wysokopróżniowych. Szersze wykorzystanie ma dwutlenek toru, który służy jako katalizator w procesie otrzymywania syntetycznej benzyny i do wyrobu siatek Auera - wykonanych w 99% z dwutlenku toru i w 1% z dwutlenku ceru, rozżarzających się w płomieniu gazowym i dających intensywne, białe światło
Co to jest Tokoferole:
Porównanie związków wywodząca się z dihydrochromanu. Wielkocząsteczkowe fenole różniące się położeniem grup metylowych. Żółte oleje rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalne tor co to jest.
Definicja Tłuszczowce:
Dlaczego kwasów tłuszczowych, przeważnie ich estry z alkoholami jedno- i wielowodorotlenowymi. Podzielone są na:tłuszcze łatwe, zbudowane tylko z alkoholu i kwasów tłuszczowych, itłuszcze złożone, które prócz tor definicja.
Co znaczy Tężec:
Jak lepiej sztywny, napięty). Ostra dolegliwość zakaźna spowodowana toksyną zarazka tężca (Clostridium tetani). Tężec zazwyczaj zaczyna się etapowo, lecz może także wystąpić nagle. Symptomem charakterystycznym tor co znaczy.
Słownik Tryptofan:
Kiedy Zobacz: AMINOKWASY tor słownik.
Znaczenie Tytoń:
Od czego zależy długoletnia roślina pochodzenia amerykańskiego. Dla liści, które są surowcem w przemyśle tytoniowym, uprawia się na plantacjach machorkę i tytoń szlachetny zawierający przeważnie 1-3% nikotyny tor znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Tor znaczenie w Słownik T .