TLEN co to jest
Co to znaczy TLEN - symbol O (z łac. oxygenium)? Słownik ekipie VI, rozpoczynający grupę kluczową.

Czy przydatne?

Definicja Tlen

Co to znaczy TLEN - SYMBOL O (Z ŁAC. OXYGENIUM): Pierwiastek chemiczny, w układzie okresowym położony w ekipie VI, rozpoczynający grupę kluczową tlenowców. Po raz pierwszy dostał go w 1774r. angielski chemik J. Priestley przez rozkład tlenku rtęciowego HgO. Prawie równocześnie dostał tlen K. W. Scheele. Obaj odkrywcy uważali go za zdeflogistonowane powietrze (flogiston - hipotetyczna substancja uważana w XVII i XVIII w. za przyczynę palności. Wg teorii "flogistonu" - opracowanej poprzez chemików niemieckich J. J. Bechera i J. E. Stahla - wszystkie ciała palne, a zwłaszcza metale, miały składać się z "ziemi" i "flogistonu", a mechanizm spalania - bazować na wydzielaniu flogistonu i uwalnianiu się "ziemi" a więc tlenku. Pod koniec XVIII w. A. Lavoisier wykazał, iż w rzeczywistości spalanie nie bazuje na utracie żadnej substancji, ale na przyłączaniu tlenu. Teoria flogistonu, aczkolwiek absolutnie błędna, przyczyniła się do rozwoju chemii). Dopiero kilka lat potem Lavoisier precyzyjnie zbadał własności tlenu i uznał go za pierwiastek, stwierdzając - niesłusznie! - iż wchodzi on w skład wszystkich kwasów (stąd pochodzi łacińska nazwa oznaczająca "tworzący kwas").
Tlen jest gazem bez barwy, smaku i zapachu, nieco cięższym od powietrza. Temp. topnienia: - 218,8° C, temp. wrzenia: - 183,0° C (w tej temp. pod powiększonym ciśnieniem skrapla się na bladoniebieską ciecz). W zwyczajnych uwarunkowaniach występuje w formie dwuatomowych cząsteczek O2. Ma własności paramagnetyczne - ciekły tlen można wyciągać z naczynia magnesem.
Odmianą alotropową tlenu jest ozon. Naturalny pierwiastek jest mieszaniną trzech izotopów trwałych: 16O, 17O, 18O. W przyrodzie występuje jako składnik powietrza, a również - w składzie wszystkich skał. Zawartość tlenu w skorupie ziemskiej wynosi 47,2% i jest największa ze wszystkich pierwiastków!
W temp. pokojowej (około 20° C) tlen nie jest czynny chemicznie. W wyższych temperaturach reaguje bezpośrednio ze wszystkimi pierwiastkami, niezależnie od fluorowców i helowców, tworząc tlenki. Aczkolwiek sam się nie pali, jest konieczny we wszystkich procesach spalania.
Tlen jest także konieczny w procesie oddychania.
W wodzie rozpuszcza się słabo, lepiej jednak niż azot i wodór, co wystarcza, aby zapewnić życie rybom i innym organizmom wodnym.
Stosuje się go w aparatach tlenowych stosowanych poprzez nurków, pilotów, alpinistów i wszędzie tam, gdzie jego stężenie w powietrzu spada poniżej 15%, a również w medycynie przy chorobach układu krążenia. Tlen użytkowany jest także do bielenia tkanin, spawania i cięcia metali w palnikach tlenowo-wodorowych albo tlenowo-acetylenowych
Toksyny:
chemiczne o szkodliwym oddziaływaniu na organizmy żywe, powodujące zatrucia. Mechanizmem ich działania, identyfikacją i leczeniem zatruć spowodowanych toksynami zajmuje się edukacja zwana tlen co to jest.
Technet:
chemiczny podgrupy w VII ekipie układu okresowego. Manganowiec o liczbie atomowej Z=43, masie atomowej [97]. Powstaje w rezultacie sztucznych przemian promieniotwórczych z molibdenu. Izotop 99Tc ma tlen definicja.
Trądzik:
schorzeniem łojotokowym. Są dwie odmiany tej dolegliwości:trądzik pospolity (acne vulgaris)trądzik różowaty (rosacea)TRĄDZIK POSPOLITY rozwija się na skórze łojotokowej i występuje specjalnie u tlen co znaczy.
Tłuszczowce:
kwasów tłuszczowych, przeważnie ich estry z alkoholami jedno- i wielowodorotlenowymi. Podzielone są na:tłuszcze łatwe, zbudowane tylko z alkoholu i kwasów tłuszczowych, itłuszcze złożone, które prócz tlen słownik.
Tymianek:
włoska macierzanka, macierzanka pospolita. To jest krzewinka zielna, drobny półkrzew z rodz. wargowych pochodzący z państw śródziemnomorskich, gdzie występuje na suchych, wapiennych tlen znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Tlen znaczenie w Słownik T .