SZCZEPIONKI ODCZULAJĄCE co to jest
Co to znaczy SZCZEPIONKI ODCZULAJĄCE? Słownik Beecham, Instytut Biotechnologii i AntybiotykówPostać.

Czy przydatne?

Definicja Szczepionki odczulające

Co to znaczy SZCZEPIONKI ODCZULAJĄCE: ALAVAC S HDM (initial) - (Desensitising vaccine) SmithKline Beecham, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Postać: injekcje 9 ml (3 fiolki)
Skład: Zbiór do szczepień odczulających, zawierający ekstrakt roztoczy kurzu domowego.
Fiolka 1. (zielona) zawiera rozcieńczenie 1:100 fiolki nr 3;
Fiolka 2. (żółta) zawiera rozcieńczenie 1:10 fiolki nr 3;
Fiolka 3. (czerwona) zawiera alergen w maksymalnym stężeniu.
Działanie: Szczepionka odczulająca, zawierająca adsorbowany na wodorotlenku glinu ekstrakt roztoczy kurzu domowego, użytkowana jest w razie stwierdzenia uczulenia na kurz domowy. Przeznaczoną do podawania podskórnego odpowiednio z załączonym schematem. Leczenie można podjąć w dowolnym, najkorzystniejszym dla pacjenta okresie. Po serii wstrzyknięć fundamentalnych rekomendowane jest kontynuowanie leczenia podtrzymującego. Leczenie zaczyna się od dawek najmniejszych, etapowo zwiększając liczba wstrzykiwanego preparatu. Z racji na podawanie alergenu pacjentom uczulonym, wymaga się wykorzystania przy wstrzyknięciach środków maksymalnego bezpieczeństwa.
Wskazania: Uczulenie na kurz domowy z symptomami astmy oskrzelowej, przewlekłego nieżytu nosa albo innych znacząco nasilonych objawów alergii.
Przeciwwskazania: Stan astmatyczny, zaburzenia odporności wrodzone i kupione, niewydolność nerek, niewyrównane dolegliwości układu krążenia, dolegliwości układu krwiotwórczego, stany gorączkowe.
symptomy niepożądane: Wstrząs anafilaktyczny, napad astmy, obrzęk krtani, pokrzywka, podwyższenie temp. ciała, nieżyt nosa, obrzęk alergiczny, miejscowe zaczerwienienie, naciek. Obowiązuje obserwacja pacjenta minimum poprzez 20 min. po zaaplikowaniu preparatu.
Dawkowanie: Podskórnie: wstrzyknięcia co 7-14 dni, dawki zależne od reakcji pacjenta.
Dorośli ze znacznym uczuleniem - początkowo roztwór z zielonej fiolki, w dalszym ciągu roztwór z żółtej fiolki, później roztwór z czerwonej fiolki.
Dorośli z umiarkowanym uczuleniem - początkowo z zielonej fiolki, w dalszym ciągu z żółtej fiolki, później z czerwonej fiolki.
Dorośli z delikatnym uczuleniem - początkowo z żółtej fiolki, później z czerwonej fiolki.
Dzieci - początkowo z zielonej fiolki, w dalszym ciągu z żółtej fiolki, później z czerwonej fiolki.
Uwaga: Zaleca się leczenie podtrzymujące bezpośrednio po serii podstawowej.
ALAVAC S HDM (maintenance) SmithKline Beecham
Postać: injekcje 9 ml
Skład: fiolka z czerwoną nalepką zawiera ekstrakt alergenu roztoczy kurzu domowego w maksymalnym stężeniu.
Działanie: Szczepionka odczulająca, zawierająca adsorbowany na wodorotlenku glinu ekstrakt roztoczy kurzu domowego, użytkowana jest w razie stwierdzenia uczulenia na kurz domowy. Przeznaczoną do podawania podskórnego odpowiednio z załączonym schematem, po serii wstrzyknięć fundamentalnych. Leczenie podtrzymujące zaczyna się w 1-2 tygodnie po zakończeniu szczepień fundamentalnych. Zwykle podawanie jest przewlekłe i powinno odbywać się pod kontrolą lekarską. Jeśli od ostatniej dawki minął moment dłuższy niż 9 tygodni, odczulanie należy rozpoczynać od szczepienia podstawowego.
z racji na podawanie alergenu pacjentom uczulonym, wymaga się wykorzystania przy wstrzyknięciach środków maksymalnego bezpieczeństwa.
Wskazania: Leczenie podtrzymujące po zakończeniu serii wstrzyknięć fundamentalnych.
Przeciwwskazania: Stan astmatyczny, zaburzenia odporności wrodzone i kupione, niewydolność nerek, niewyrównane dolegliwości układu krążenia, dolegliwości układu krwiotwórczego, stany gorączkowe.
symptomy niepożądane: Wstrząs anafilaktyczny, napad astmy, obrzęk krtani, pokrzywka, podwyższenie temp. ciała, nieżyt nosa, obrzęk alergiczny, miejscowe zaczerwienienie, naciek.
Obowiązuje obserwacja pacjenta minimum poprzez 20 min. po zaaplikowaniu preparatu.
Dawkowanie: Podskórnie, dawki w zależności od stopnia uczulenia.
ALERGEN PYŁKOWY (Desensitising vaccine) BIOMED
Postać: injekcje 3,0 ml
Skład: Zbiór zawiera 5 fiolek zawiesiny z alergenem pyłkowym otrzymanym z mieszaniny 21 gatunków pyłków traw i zbóż o różnych stężeniach i płynu kontrolnego.
Działanie: Preparat alergenu pyłkowego do odczulania swoistego opracowany z mieszaniny 21 gatunków pyłków traw i zbóż poprzez ekstrakcję płynem Coca. Zbiór zawiera następne rozcieńczenia alergenu i płyn Coca. Użytkowany u pacjentów z pyłkowicą do odczulania swoistego. Leczenie stosuje się w momencie przedsezonowym. Cała seria szczepień powinna zakończyć się przed spodziewanym wystąpieniem pylenia. Leczenie daje najkorzystniejszy skutek, jeśli jest użytkowane poprzez moment kilku następujących po sobie lat.
Wskazania: Uczulenie na pyłki traw i zbóż manifestujące się jako astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek.
Przeciwwskazania: Stan astmatyczny, zaburzenia odporności wrodzone i kupione, niewydolność nerek, niewyrównane dolegliwości układu krążenia, dolegliwości układu krwiotwórczego, stany gorączkowe.
symptomy niepożądane: Wstrząs anafilaktyczny, napad astmy, obrzęk krtani, pokrzywka, podwyższenie temp. ciała, nieżyt nosa, obrzęk alergiczny, miejscowe zaczerwienienie, naciek.
Dawkowanie: Podskórnie. Leczenie rozpocząć z początkiem lutego każdego roku i zakończyć przed okresem pylenia. Ponawiać co roku poprzez 4 lata.
Pierwsze rozcieńczenie każdego dnia poprzez 7 dni - 0,05 ml, 0,1 ml, 0,15 ml, 0,25 ml, 0,4 ml, 0,65 ml i 1,0 ml.
Drugie rozcieńczenie wstrzykuje się co 3-4 dni w tych samych dawkach jak pierwsze.
Trzecie rozcieńczenie wstrzykuje się co 5 dni w dawkach jak przy rozcieńczeniach 1. i 2.
Czwarte rozcieńczenie wstrzykuje się co 7 dni - 0,1 ml, 0,15 ml, 0,2 ml, 0,25 ml.
kolejne dawki wynoszą po 0,25 ml aż do wyczerpania zawartości fiolki

Czym jest Szczepionki odczulające znaczenie w Słownik S .