co to jest
Co to znaczy SÓD - symbol Na (z łac. natrium)? Słownik ekipie I, w ekipie głównej litowców. Jego.

Czy przydatne?

Definicja Sód

Co to znaczy SÓD - SYMBOL NA (Z ŁAC. NATRIUM): Pierwiastek chemiczny, w układzie okresowym położony w ekipie I, w ekipie głównej litowców. Jego związki, na przykład soda Na2CO3, były znane już w starożytności. Wolny pierwiastek dostał po raz pierwszy w 1807r. angielski chemik H. Davy poprzez elektrolizę stopionego wodorotlenku sodowego NaOH. Sód jest srebrzystym metalem, bardzo miękkim, daje się kroić nożem. Temp. topnienia 97,8° C, temp. wrzenia 882,9° C. Naturalny pierwiastek zawiera tylko jeden trwały izotop: 23Na. W przyrodzie występuje w formie minerałów, z których głównymi są: sól kamienna NaCl (halit), saletra chilijska NaNO3 (azotan sodowy), thenardyt Na2SO4, mirabilit NaSO4 · 10H2O i inne. Ponadto wchodzi w skład licznych krzemianów tworzących pospolite skały.
Sole sodu znajdują się w wodzie morskiej. Wolny sód wykazuje sporą aktywność chemiczną. Na powietrzu pokrywa się brunatnożółtym nalotem złożonym z tlenku Na2O i nadtlenku Na2O2; przechowuje się go w nafcie. W związkach występuje wyłącznie stopniu utlenienia +1. Reaguje z wodą tworząc wodorotlenek NaOH i wodór. Sole sodu zawierające kation Na+ są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionego chlorku sodowego NaCl w temp. około 580° C, z dodatkiem KCl, NaF, CaCl2 albo innych soli mających za zadanie obniżenie temp. topnienia NaCl.
Wolny sód ma szerokie wykorzystanie. W stopie z potasem użytkowany jest jako chłodziwo w reaktorach jądrowych, zaworach silników lotniczych, a również w wielu innych urządzeniach i procesach. Niewielki bonus sodu do stali podwyższa ich wytrzymałość. Związki sodu w organizmach żywych występują w cieczach pozakomórkowych - np. ciśnienie osmotyczne plazmy krwi jest podtrzymywane dzięki obecności NaCl. Główne związki: chlorek sodowy, nadtlenek sodowy, węglan sodowy, wodorotlenek sodowy, wodorowęglan sodowy

Czym jest Sód znaczenie w Słownik S .