ŚLINA co to jest
Co to znaczy ŚLINA? Słownik ślinowych, tak zwany ślinianek. Odznacza się: ślinianki przyuszne.

Czy przydatne?

Definicja Ślina

Co to znaczy ŚLINA: Ślina wydzielana jest poprzez trzy pary głównych gruczołów ślinowych, tak zwany ślinianek. Odznacza się: ślinianki przyuszne, podjęzykowe i podszczękowe. Prócz głównych ślinianek w jamie ustnej znajduje się mnóstwo drobnych gruczołów ślinowych. Wydzielanie śliny jest odruchowe i zaczyna się lub nasila w rezultacie zadziałania na organizm odpowiednich bodźców.
Zasadniczym impulsem dla wydzielania śliny jest podrażnienie receptorów smakowych j. ustnej poprzez dostający się tam pokarm. Receptory te są zakończeniami czuciowymi nerwu językowego. Stan pobudzenia przenosi się przy udziale czuciowych włókien nerwowych do rdzenia przedłużonego i tam, w ośrodku odruchu, przekazywany jest odśrodkowym włóknom wydzielniczym. Włókna te stanowią gałązki nerwu twarzowego albo językowo-gardłowego. Za ich pośrednictwem stan pobudzenia dochodzi do ślinianek i skutkuje wydzielanie śliny. System ten jest odruchem bezwarunkowym i stanowi kluczowy system wydzielania śliny. Wydzielanie śliny może się jednak rozpocząć jeszcze przed dostaniem się pokarmu do j. ustnej. Impulsem wydzielniczym może być gdyż także sam widok pokarmu, jego zapach albo opis, czy także sama myśl o jedzeniu. W sytuacjach wydzielania się śliny tylko pod wpływem widoku, zapachu, pokarmu czy także bodźców słownych i wyobrażeń mamy do czynienia także z mechanizmem odruchowym - nie to jest jednak odruch bezwarunkowy, ale odruch warunkowy.
SKŁAD i DZIAŁANIE ŚLINY.
Ślina złożona jest z 98,5-99% wody i z 1-1,5% ciał nieorganicznych i organicznych.
Ciała nieorganiczne to między innymi sole potasu i wapnia.
Do ciał organicznych należą: mucyna i enzymy: ptyalina i maltaza. Mucyna jest ciałem śluzowym. Pokrywając kęs pokarmowy czyni go śliskim i ułatwia jego połykanie. Enzym ptyalina działa na wielocukier skrobię (krochmal) zawarty w pokarmie i rozszczepia go na dwucukier maltozę. Natomiast enzym maltaza rozszczepia maltozę na jednocukier glikozę. Z racji na krótki czas przebywania pokarmu w jamie ustnej (zwykle 15-18 sek, chyba, iż ktoś należy do "sekty" Horacego Fletchera i docenia wagę trawienia w jamie ustnej) ptyalina i maltaza mogą rozłożyć tam jedynie niewielkie ilości skrobi na ciała prostsze. Enzymy te mogą jednak działać jeszcze poprzez pewien czas w żołądku, dokąd dostają się wspólnie z kęsem pokarmowym wymieszanym ze śliną.
Skład śliny wydzielanej poprzez różne ślinianki jest różny. Ślinianki przyuszne wydzielają na przykład ślinę ubogą w mucynę, z kolei w ślinie wydzielanej poprzez ślinianki podjęzykowe mucyny jest w miarę bardzo wiele. Liczba śliny wydzielanej na dobę poprzez organizm ludzki wynosi około 600-800 ml. Liczba wydzielonej śliny zależy od rodzaju spożywanego pokarmu. Przy spożywaniu pokarmu suchego liczba wydzielonej śliny jest większa niż przy spożywaniu pokarmu płynnego

Czym jest Ślina znaczenie w Słownik S .