METABOLIZM co to jest
Co to znaczy METABOLIZM? Słownik reakcji chemicznych zachodzących w organizmie żywym bądź.

Czy przydatne?

Definicja Metabolizm

Co to znaczy METABOLIZM: (gr. metabole - przemiana) a więc przemiana materii. Ogół reakcji chemicznych zachodzących w organizmie żywym bądź bezpośrednio w plazmie komórek (metabolizm komórkowy), albo także w specjalnie do tego celu przydzielonych jamach, wgłębieniach lub rurowatych przewodach.
Całokształt tych reakcji można podzielić na dwie ekipy: asymilację, a więc przyswajanie i dysymilację.
mechanizmy asymilacji prowadzą do budowania białek, węglowodanów i tłuszczów (i innych skomplikowanych połączeń organicznych) ze związków prostszych, do czego konieczne jest otrzymywanie energii z zewnątrz.
Dysymilacyjnymi tytułujemy te reakcje, w trakcie których następuje daleko posunięty rozpad ogromnych cząsteczek organicznych, nie mniej jednak uwalnia się energia zużywana poprzez ustrój do dalszych przekształceń chemicznych, ruchu, świecenia albo podnoszenia temp. ciała. Pomiędzy tymi dwoma krańcowymi procesami w organizmie dzieje się mnóstwo reakcji łańcuchowych albo cyklicznych, których konsekwencją są wszystkie skomplikowane zjawiska zachodzące w ciele istot żywych.
METABOLIZM KOMÓRKOWY - całokształt reakcji chemicznych zachodzących w komórkach żywych organizmów, łącznie z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi. Na metabolizm składają się mechanizmy kataboliczne i anaboliczne. W rezultacie ich połączenia zawartość związków chemicznych utrzymuje się w komórce na stałym poziomie, zależnie od jej stanu czynnościowego, mimo iż stale pewna część tych związków ulega rozpadowi i odnowie
Marchew:
dwuletnia roślina z rodz. baldaszkowatych pochodzenia azjatyckiego, znana już w starożytności, ale wówczas nie miała większego znaczenia w żywieniu, bo jej smak daleko odbiegał od smaku dzisiejszej metabolizm co to jest.
Mendelew:
radioaktywny. Aktynowiec z III ekipy układu okresowego. To jest pierwiastek transuranowy o liczbie atomowej 101 i masie atomowej [256]). Powstaje z ajnsztajnu pod wpływem bombardowania cząstkami w metabolizm definicja.
Migrena:
nawracający ból głowy, najczęściej jednostronny, o rozmaitym nasileniu, różnej częstości występowania, regularnie poprzedzony zwiastunami, rzadko pojawiający się u dzieci do 10. roku życia metabolizm co znaczy.
Mikroorganizmy:
mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do metabolizm słownik.
Miedź:
od Cypru, gdzie już 1500 lat przed naszą erą eksploatowano ogromne złoża miedzi. Pierwiastek chemiczny, w układzie okresowym położony w ekipie I, rozpoczynający grupę poboczną miedziowców. Miedź jest metabolizm znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Metabolizm znaczenie w Słownik M .