KOMÓRKI co to jest
Co to znaczy KOMÓRKI? Słownik zwierzęcych (komórka = cellula). W latach 1838-39 dwaj niemieccy.

Czy przydatne?

Definicja Komórki

Co to znaczy KOMÓRKI: Wchodzą w skład wszystkich organizmów roślinnych i zwierzęcych (komórka = cellula). W latach 1838-39 dwaj niemieccy naukowcy: botanik - Schleiden i zoolog - Schwann sformułowali tak zwany komórkową teorię budowy organizmów, która głosi, iż wszystkie istoty żywe zbudowane są z komórek. W 1846 r. czeski badacz - Jan Purkyne stwierdził, iż najistotniejszym składnikiem komórki jest wypełniająca ją galaretowata, żywa substancja - plazma komórkowa, a więc protoplazma.
Komórki roślinne i zwierzęce osłania żywa i czynna błona cytoplazmatyczna, a więc błona komórkowa (plazmalemma), która bezpośrednio otacza cytoplazmę. Złożona jest ona z trzech cieniutkich warstewek różniących się pomiędzy sobą składem chemicznym. Kluczowym składnikiem dwóch warstw zewnętrznych są białka, z kolei trzeciej, wewnętrznej - lipidy.
W komórkach roślin i bakterii na zewnątrz błony cytoplazmatycznej znajduje się martwa ściana komórkowa, której nie mają komórki zwierzęce. Jej fundamentalnym składnikiem jest błonnik, a więc celuloza.
Komórki zwierzęce z kolei regularnie są otoczone warstewką substancji nieożywionej - pellikulą, zbudowaną z ciał białkowych albo glikoproteidów.
Protoplazma dzieli się na: cytoplazmę i jądro komórkowe u eukariontów, albo nukleoid u prokariontów. Jądro komórkowe od cytoplazmy oddziela - nadająca mu określony kształt - dwuwarstwowa błona jądrowa.
Komórka prokariotyczna (a więc bakterii i sinic, wirusy nie mają budowy komórkowej) nie ma - wyodrębniającej jądro od cytoplazmy - błony jądrowej.
Nukleoid - odpowiednik jądra, zawiera materiał dziedziczny pod postacią kolistej cząsteczki DNA, zwanej genoforem.
Jądro komórki eukariotycznej (a więc roślin i zwierząt) zawiera chromosomy zbudowane z linearnej cząsteczki DNA, z kolei cytoplazma złożona jest z cytoplazmy podstawowej (macierzy cytoplazmatycznej, matriksu cytoplazmy) i z - zawieszonych w niej - organelli (organoidów, narządzików), większości których pozbawiona jest komórka prokariotyczna, gdzie rolę nieistniejących organelli przejmuje błona komórkowa albo jej nieliczne wypustki dokomórkowe.
ORGANELLE TO:
mitochondria, gdzie, pomiędzy innymi, przebiegają ostatnie fazy utleniania substancji organicznych, a więc produktów rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białek do dwutlenku węgla i wody, czego rezultatem jest uwolniona energia;
układ (aparat) Golgiego - zestaw diktiosomów, gdzie zachodzą, pomiędzy innymi, mechanizmy przyłączania cukrów albo tłuszczów do cząsteczek białka, w rezultacie działania enzymów zwanych transferazami;
retikulum endoplazmatyczne - układ kanalików i pęcherzyków wspólnie z układem Golgiego tworzący fizjologiczną całość, którą łączy mechanizm syntezy produktów białkowych i glikoproteinowych;
rybosomy zbudowane z rybosomowego RNA (60%) i białek zasadowych (40%), uczestniczą w biosyntezie białek zachodzącej w obecności jonów magnezu.
lizosomy - otoczone błoną elementarną drobniutkie pęcherzyki wypełnione enzymami hydrolitycznymi, pozwalające na komórce rozkład pochłoniętych substancji i likwidację obumarłych przedmiotów cytoplazmy (rola jakby trawienia);
i granule zawierające substancje zapasowe, wici, rzęski.
ponadto w komórkach roślin występują tylko im zgodne organelle:
plastydy, w skład których wchodzą:
leukoplasty - plastydy bezbarwne występujące w komórkach nie podlegających bezpośredniemu oddziaływaniu światła, na przykład w korze pierwotnej korzenia, w głębszych partiach kory pierwotnej łodyg, w rdzeniu, promieniach rdzeniowych. Szczególnie obficie występują w komórkach organów spichrzowych: kłączy, bulw;
chloroplasty, a więc ciałka zieleni - plastydy zielone biorące udział w procesie fotosyntezy;
chromoplasty - plastydy zawierające barwniki żółte i pomarańczowe z gatunku karotenoidów, nadające odpowiednie zabarwienie organom roślin;
wodniczki, a więc wakuole - wydzielone obszary cytoplazmy otoczone błoną plazmatyczną zwaną u roślin tonoplastem, zawierające tak zwany sok wakuolarny, który jest wodnym roztworem rozmaitych związków chemicznych.
LEUKOPLASTY Podzielone są NA:
amyloplasty wyspecjalizowane w tworzeniu i magazynowaniu skrobi zapasowej;
leukoplasty wyspecjalizowane w tworzeniu i magazynowaniu białek zapasowych - aleuronów;
elajoplasty wyspecjalizowane w wytwarzaniu i magazynowaniu tłuszczów

Czym jest Komórki znaczenie w Słownik K .