KADM co to jest
Co to znaczy KADM - symbol Cd (z łac. cadmium)? Słownik okresowego (liczba atomowa: 48, masa.

Czy przydatne?

Definicja Kadm

Co to znaczy KADM - SYMBOL CD (Z ŁAC. CADMIUM): Pierwiastek chemiczny podgrupy w II ekipie układu okresowego (liczba atomowa: 48, masa atomowa: 112,40) o własnościach zasadowych, w związkach dwuwartościowy (bezbarwne jony Cd2+). Kadm jest metalem srebrzystobiałym, miękkim i ciągliwym (temp. topnienia: 320,9° C, temp. wrzenia: 767° C, ciężar właściwy: 8,648 - metal ciężki), nieszlachetnym, rozpuszczalnym w kwasach, na powietrzu pokrywającym się warstewką ochronną tlenku.
Kadm ma własności zbliżone do cynku. Sole kadmu są trujące. Minerały kadmu są rzadkie (grenokit CdS, monteponit CdO), praktyczne znaczenie mają domieszki kadmu towarzyszące rudom cynku, a szczególnie blendzie cynkowej (zawartość kadmu do 5%).
Metaliczny kadm pozyskuje się w trakcie otrzymywania cynku, jako bardziej lotny, gromadzi się w pierwszych frakcjach destylujących par metalu w trakcie redukcji prażonej rudy cynkowej. Oczyszcza się go poprzez frakcyjną destylację. Metaliczny kadm jest składnikiem stopów łożyskowych, służy do elektrolitycznego kadmowania metali (powłoka ochronna), w dentystyce używany jako amalgamat kadmu do plombowania zębów, do wyrobu akumulatorów i w reaktorach jądrowych. Siarczan kadmu użytkowany jest w lecznictwie i do otrzymywania barwnika - żółcieni kadmowej CdS

Czym jest Kadm znaczenie w Słownik K .